• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-Динитрохлорбензол

    2,4-Динитрохлорбензол (DNCB) (O2N) 2C6H3Cl формуласы бар органикалык бирикме. Бул органикалык эриткичтерде эрий турган сары катуу зат. Бул башка кошулмаларды өнөр жай өндүрүшү үчүн маанилүү аралык болуп саналат.